ISEC Laboratório de Análise Instrumental [CTESP IB]
Sigla: LAI
Código: 60019788_5400
Período 2.º semestre
Ano 2019-2020
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
08:30 - 09:00          
09:00 - 09:30          
09:30 - 10:00          
10:00 - 10:30          
10:30 - 11:00          
11:00 - 11:30          
11:30 - 12:00          
12:00 - 12:30          
12:30 - 13:00          
13:00 - 13:30          
13:30 - 14:00       LAI
[DEQB_(QB2_L16) Laboratório de Análise Instrumental Complementar _QB2_L16 ((ISEC) Edificio Química); DEQB_(Q2_L6A) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6A ((ISEC) Edificio Química)]
P1
 
14:00 - 14:30        
14:30 - 15:00        
15:00 - 15:30        
15:30 - 16:00        
16:00 - 16:30        
16:30 - 17:00        
17:00 - 17:30        
17:30 - 18:00        
18:00 - 18:30        
18:30 - 19:00        
19:00 - 19:30        
19:30 - 20:00          
20:00 - 20:30          
20:30 - 21:00          
21:00 - 21:30          
21:30 - 22:00          
22:00 - 22:30          
22:30 - 23:00          
23:00 - 23:30          
23:30 - 24:00          

Tipologias
Nome Sigla Código
P Prática, Práticas e Laboratórios

Data de impressão: 23-03-2020 09:48:27