ISEC DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1
(ISEC) Edifício Civil
Período 1.º Semestre
Ano 2020-2021
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:30 M1
[(ruicr@isec.pt)]
TP1
      FIS
[(susana.devesa@isec.pt)]
TP1
 
09:00   M1
[(ruicr@isec.pt)]
TP1
   
09:30      
10:00 FIS
[(susana.devesa@isec.pt)]
TP1
     
10:30 MECA
[(jopamago@isec.pt)]
TP1
   
11:00    
11:30   MC1
[(isimoes@isec.pt); (ruimsf@isec.pt)]
TP1
MECA
[(jopamago@isec.pt)]
TP1
MC1
[(isimoes@isec.pt); (ruimsf@isec.pt)]
TP1
 
12:00   MECA
[(jopamago@isec.pt)]
OT1
 
12:30      
13:00     MC1
[(isimoes@isec.pt); (ruimsf@isec.pt)]
OT1
 
13:30            
14:00            
14:30            
15:00            
15:30 INF
[(susana.meneses@isec.pt)]
TP1
         
16:00          
16:30          
17:00          
17:30            
18:00            
18:30            
19:00            
19:30            
20:00            
20:30            
21:00            
21:30            
22:00            
22:30            
23:00            
23:30            

Docentes
Nome Sigla Código
Ivan João da Silva Simões isimoes@isec.pt 516066
João Paulo Martins Gouveia jopamago@isec.pt 517273
Rui Manuel Carreira Rodrigues ruicr@isec.pt 516065
Rui Manuel dos Santos Ferreira ruimsf@isec.pt 516182
Susana Catarina Neves Meneses susana.meneses@isec.pt 516100
Susana Margarida Costa de Almeida Devesa susana.devesa@isec.pt 655536

Data de impressão: 20-11-2020 14:42:01