ISEC DEME_(M1S4) Sala de Aula_M1S4
(ISEC) Mecânica e Eletromecânica
Período 1.º Semestre
Ano 2020-2021
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:30 DAC
[(cmborges@isec.pt); (cantador@isec.pt)]
P1
  DT
[(cmborges@isec.pt)]
P1
     
09:00   DT
[(jsilva@isec.pt); (clemos@isec.pt)]
TP3
   
09:30      
10:00      
10:30        
11:00     DT
[(jsilva@isec.pt); (clemos@isec.pt)]
P3
   
11:30          
12:00          
12:30          
13:00            
13:30            
14:00            
14:30            
15:00     DT
[(cmborges@isec.pt)]
TP1
     
15:30 GQ
[(davidd@isec.pt)]
TP1
       
16:00        
16:30 GQ
[(davidd@isec.pt)]
P1
    DT
[(cmborges@isec.pt)]
TP2
 
17:00        
17:30 CE
[(hugo.raposo@isec.pt); (ACEGI_DocB@isec.pt)]
T1
     
18:00   DT
[(cmborges@isec.pt)]
P2
 
18:30        
19:00        
19:30          
20:00            
20:30            
21:00            
21:30            
22:00            
22:30            
23:00            
23:30            

Docentes
Nome Sigla Código
ACEGI_DocB ACEGI_DocB@isec.pt ACEGI_DocB
Carlos António Marques Lemos clemos@isec.pt 517175
Carlos Miguel de Campos Pinto Borges cmborges@isec.pt 516112
David José da Rocha Domingues davidd@isec.pt 516766
Hugo David Nogueira Raposo hugo.raposo@isec.pt 516552
João Manuel Fernandes Silva jsilva@isec.pt 516176
José Armando Cantador Marques cantador@isec.pt 516706

Data de impressão: 15-10-2020 15:17:17