ISEC DEQB_(Q0_L1) Laboratório de Materiais_Q0_L1
(ISEC) Edifício Química
Período 1.º Semestre
Ano 2020-2021
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:30            
09:00            
09:30     LCQAMB
[(mcastro@isec.pt); (ACEQB_DocJ@isec.pt)]
P2
     
10:00          
10:30          
11:00          
11:30          
12:00          
12:30          
13:00          
13:30            
14:00            
14:30 LCQAMB
[(mcastro@isec.pt); (joao.silva@isec.pt); (ACEQB_DocK@isec.pt)]
P1
         
15:00          
15:30          
16:00          
16:30          
17:00          
17:30          
18:00          
18:30            
19:00            
19:30            
20:00            
20:30            
21:00            
21:30            
22:00            
22:30            
23:00     DC
[(lauramts@isec.pt); (david.pinheiro@isec.pt)]
P1
     
23:30          

Docentes
Nome Sigla Código
ACEQB_DocJ ACEQB_DocJ@isec.pt ACEQB_DocJ
ACEQB_DocK ACEQB_DocK@isec.pt ACEQB_DocK
David Rodrigo Lourenço Pinheiro david.pinheiro@isec.pt 597275
João Rafael Pedra Trindade Silva joao.silva@isec.pt 517177
Laura Maria Teixeira Santos lauramts@isec.pt 516853
Luis Miguel Moura Neves de Castro mcastro@isec.pt 516181

Data de impressão: 02-10-2020 10:28:07