ISEC DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1
(ISEC) Edifício Química
Período 1.º Semestre
Ano 2020-2021
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:30            
09:00         MF
[(mnazare@isec.pt)]
T1
 
09:30          
10:00   MG
[(lpamaral@isec.pt); (luis.fernandes@isec.pt)]
T1
     
10:30        
11:00 F1
[(helder.domingos@isec.pt)]
TP1
    MF
[(mnazare@isec.pt)]
TP1
 
11:30 Q
[(sousa@isec.pt)]
TP1
   
12:00 BC
[(lpamaral@isec.pt)]
TP1
     
12:30      
13:00   OGQ
[(davidd@isec.pt); (pcarrana@isec.pt)]
T1
     
13:30          
14:00          
14:30          
15:00            
15:30            
16:00            
16:30   EBIOP
[(lpamaral@isec.pt)]
TP1
EBIOP
[(lpamaral@isec.pt)]
T1
     
17:00        
17:30        
18:00        
18:30   EPS
[(bduarte@isec.pt)]
TP1
EPS
[(bduarte@isec.pt)]
T1
     
19:00        
19:30        
20:00        
20:30            
21:00            
21:30            
22:00            
22:30            
23:00            
23:30            

Docentes
Nome Sigla Código
António Luis Pereira Amaral lpamaral@isec.pt 516163
Belmiro Pereira Mota Duarte bduarte@isec.pt 516144
David José da Rocha Domingues davidd@isec.pt 516766
Hélder Sousa Domingos helder.domingos@isec.pt 517754
José Manuel Matias Vieira de Sousa sousa@isec.pt 516783
Luís Daniel da Silva Fernandes luis.fernandes@isec.pt 597280
Maria Nazaré Coelho Marques Pinheiro mnazare@isec.pt 516064
Pedro Miguel Dinis Fernandes Gomes Carrana pcarrana@isec.pt 516549

Data de impressão: 16-11-2020 09:40:06