ISEC DEQB_(Q3_L7) Laboratório de Tecnologia Ambiental_Q3_L7
(ISEC) Edifício Química
Período 1.º Semestre
Ano 2020-2021
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:30            
09:00            
09:30            
10:00            
10:30            
11:00            
11:30            
12:00            
12:30            
13:00            
13:30            
14:00            
14:30         LTA
[(mcastro@isec.pt); (joao.silva@isec.pt)]
P1
 
15:00          
15:30          
16:00          
16:30          
17:00          
17:30       ATA
[(mcastro@isec.pt)]
T1
 
18:00        
18:30       ATA
[(mcastro@isec.pt)]
P1
 
19:00        
19:30        
20:00        
20:30          
21:00          
21:30            
22:00            
22:30            
23:00            
23:30            

Docentes
Nome Sigla Código
João Rafael Pedra Trindade Silva joao.silva@isec.pt 517177
Luis Miguel Moura Neves de Castro mcastro@isec.pt 516181

Data de impressão: 02-10-2020 10:28:07