ISEC DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6
(ISEC) Edifício Química
Período 1.º Semestre
Ano 2020-2021
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:30            
09:00            
09:30     GQ
[(bduarte@isec.pt)]
TP1
MG
[(lpamaral@isec.pt); (anabela.moreira@isec.pt)]
P1
IP
[(mjmoura@isec.pt)]
TP1
GM
[(tfarinha@isec.pt)]
T1
10:00   CG
[(martinho@isec.pt)]
T1
10:30 SI
[(chuva@isec.pt)]
T1
11:00
11:30 CG
[(martinho@isec.pt)]
TP1
BG
[(anaveloso@isec.pt); (marta.franco@isec.pt)]
T1
EPI
[(joaquim.sousa@isec.pt)]
T1
12:00  
12:30      
13:00      
13:30   MI
[(hugo.raposo@isec.pt)]
TP1
       
14:00          
14:30     BG
[(marta.franco@isec.pt)]
P1
   
15:00        
15:30          
16:00          
16:30       OGQ
[(davidd@isec.pt); (pcarrana@isec.pt)]
P1
   
17:00          
17:30          
18:00          
18:30         EPI
[(joaquim.sousa@isec.pt)]
S1
 
19:00          
19:30         EPI
[(joaquim.sousa@isec.pt)]
T1
 
20:00          
20:30            
21:00         GM
[(hugo.raposo@isec.pt)]
TP1
 
21:30          
22:00          
22:30          
23:00            
23:30            

Docentes
Nome Sigla Código
Ana Cristina Araújo Veloso anaveloso@isec.pt 516152
Anabela Marcolino Moreira anabela.moreira@isec.pt 517019
António Luis Pereira Amaral lpamaral@isec.pt 516163
Belmiro Pereira Mota Duarte bduarte@isec.pt 516144
Cristina Margarida Chuva Costa chuva@isec.pt 516693
David José da Rocha Domingues davidd@isec.pt 516766
Hugo David Nogueira Raposo hugo.raposo@isec.pt 516552
Joaquim Alexandre Macedo de Sousa joaquim.sousa@isec.pt 516543
José Luis Ferreira Martinho martinho@isec.pt 516136
José Manuel Torres Farinha tfarinha@isec.pt 517284
Maria José Capelas de Moura mjmoura@isec.pt 516173
Marta Isabel Perienes Franco marta.franco@isec.pt 655535
Pedro Miguel Dinis Fernandes Gomes Carrana pcarrana@isec.pt 516549

Data de impressão: 14-12-2020 10:20:04